ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

انجام عملیات اینترنتی در اندروید به کمک Android Asynchronous Http Client


انجام عملیات اینترنتی در اندروید به کمک  Android Asynchronous Http Client library image


همواره یکی از مشکلات برنامه نویسان نوشتن کدهای جهت کارکرد با سرویسها یا api های اینترنتی می باشد. با آپدیت های متوالی اندروید بعضی کد ها منسوخ و نهایتا بعضی کتابخانه ها نیز به خاطر آپدیت نشدن منسوخ می شوند.یکی از معدود کتابخانه هایی که تا به حال آپدیت های متوالی دریافت کرده است این کتابخانه می باشد و با استفاده از تابع های آن به راحتی می توانید هر کاری را انجام بدهید.

این کتابخانه سازگار با تمامی اس دی کا ها میباشد.