ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

پیاده سازی انیمیشن در فرگمنت های اندروید با Fragment Animations


پیاده سازی انیمیشن در فرگمنت های اندروید با Fragment Animations library image


مقدمه

پیاده سازی انیمیشن ها در تجربه کاربری و جذابیت برنامه ها تاثیر به سزایی دارد.پیاده سازی این گونه انیمیشن ها در برنامه ها همواره زمان بر و هزینه بر هستند. با استفاده از این کتابخانه شما قادر به پیاده سازی اکثر انیمیشن ها در روی فرگمنت های برنامه های اندروید خود می شوید.

استفاده از این کدها برای تمامی برنامه ها با اندروید 2.1 و ورژن های بالاتر ممکن می باشد.