ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

تراز بندی متون در اندروید با استفاده از کتابخانه Justified


تراز بندی متون در اندروید با استفاده از کتابخانه Justified library image


در هنگام پیاده سازی برنامه های مختلف امکان استفاده از متن های طولانی در برنامه موجود هست. استفاده متن های طولانی با نمایش عادی ممکن هست گاهی از زیبایی برنامه ها کم کند به همین دلیل نیاز داریم متن ها را تراز بندی نماییم.با استفاده از این کتابخانه بدون نیاز به کدنویسی خاص می توانید متن های پروژه خود را تراز بندی کنید.

این کتابخانه سازگار با اس دی کا 9 به بالا می باشد.