ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

ایجاد راهنمای برنامه های اندرویدی با SpotLight


ایجاد راهنمای برنامه های اندرویدی با SpotLight library image


با گسترش برنامه ها بعضا امکاناتی ارائه می شوند که برای کاربران آشنا نست و نیاز مند معرفی می باشند. راهنمای برنامه ها سه روش کلی دارد.روش اول افزودن بصورت اینترو در اول برنامه می باشد که تجربه نشان داده کاربران بدون خواندن اینتروها رد می شوند. روش دوم افزودن راهنما به یکی از منو های برنامه می باشد که این حالت هم از لحاظ ux زیاد جذاب نیست . روش سوم افزودن راهنما در حین اجرای برنامه با استفاده از المان های بصری می باشد. این کتابخانه تابع روش سوم می باشد و با افکتهای جدید و زیبا می باشد.

 

این کتابخانه با برنامه های SDK 11 به بالا سازگار می باشد.