ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

ایجاد اینترو جذاب در اندروید با کتابخانه Bitutorial


ایجاد اینترو جذاب در اندروید با کتابخانه Bitutorial library image


امروزه با گسترش علم طراحی شاهد ایجاد برنامه ها و سایت هایی زیبا در دنیای کامپیوتری هستیم. در این پست نیز کتابخانه ای کمکی برای ساخت اینترویی جذاب و متفاوت برای برنامه هایتان معرفی خواهیم کرد.

این کتابخانه برای  اس دی کا 11 به بالا کاربرد دارد.