ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

ادیت تکست با الگوی نوشتاری یا MaskedEditText


ادیت تکست با الگوی نوشتاری یا MaskedEditText library image


برای جذب کاربر به اپلیکیشن ها همیشه بهبود طراحی کاربری تاثیر مثبتی داشته است.شما با استفاده از این کتابخانه می توانید ادیت تکست با الگوی نوشتاری در برنامه خود ایجاد کنید.

این کتابخانه در برنامه ها با اندروید 4.0. به بالا قابل استفاده می باشد.