ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

تکه کد کاربردی - اجرای برنامه به محض روشن شدن گوشی اندرویدی post image

تکه کد کاربردی - اجرای برنامه به محض روشن شدن گوشی اندرویدی

تگ ها : اجرای برنامه هنگام روشن شدن گوشی اندروید,اجرای دستور هنگام روشن شدن گوشی اندروید,start an application on phone boot up
آخرین ویرایش : 1395/4/12

در بعضی مواقع نیاز می شود برنامه خود یا بخشی از برنامه خود را وقتی گوشی کاربر روشن شد اجرا کنید.

امروز روش انجام این کار را آموزش خواهیم داد.

 

1- اکتیویتی مورد نظر را با طراحی خودتان ایجاد کنید.

2- یک کلاس با اسم BootReceiver  ایجاد کنید و از BroadcastReceiver مشتق کنید و در تابع onReceive کارهایی که میخواهید انجام شود را تعریف کنید.مثلا در این مثال اجرا MainActivity تعریف شده است.

بشکل زیر

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;

public class BootReceiver extends BroadcastReceiver{

	@Override
	public void onReceive(Context context, Intent intent) {
		Intent i = new Intent(context, MainActivity.class);  
        i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
        context.startActivity(i);  
	}
}

3- اعمال تغییرات در منیفست برنامه برای افزودن دسترسی و معرفی رسیور جدید به برنامه.

به شکل زیر

با افزودن دستور زیر جهت دسترسی

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />

و با افزودن تگ های زیر به تگ های application برای معرفی رسیور.

<receiver
android:name=".BootReceiver"
android:enabled="true"
android:permission="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
</receiver>