ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

تکه کد کاربردی - کنترل نصب بودن برنامه اندرویدی post image

تکه کد کاربردی - کنترل نصب بودن برنامه اندرویدی

تگ ها : تشخیص نصب بودن برنامه,تشخیص نصب بودن برنامه با کد,detect app installation,check app installation
آخرین ویرایش : 1395/3/11

چند وقت پیش برای پیاده سازی یک اپلیکیشن با پرداخت درون برنامه ای کافه بازار کار می کردم. بعد از پایان پیاده سازی در حین تست برنامه با حذف برنامه کافه بازار و رفتن به صفحه پرداخت برنامه خودم با کرش شدن برنامه مواجه شدم.به همین دلیل دنبال کدی بودم تا چک کنم یک برنامه ای خاص نصب شده است یا خیر.با استفاده از تابع زیر نصب بودن برنامه مورد نظر را کنترل کنید.

public boolean appInstalledOrNot(Context cnx, String uri) {
    PackageManager pm = cnx.getPackageManager();
    boolean app_installed;
    try {
      pm.getPackageInfo(uri, PackageManager.GET_ACTIVITIES);
      app_installed = true;
    } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) {
      app_installed = false;
    }
    return app_installed;
  }

روش استفاده

با استفاده از فراخوانی تابع فوق با دو پارامتر می توان نصب بودن یک برنامه را کنترل کرد.پارامتر اول context مورد نظر می باشد. پارامتر دوم نام پکیج برنامه مورد نظر بصورت رشته می باشد.

به عنوان مثال

appInstalledOrNot(getBaseContext(),"com.farsitel.bazaar");