ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

آموزش متریال دیزاین - استفاده از کاردویو (کارت) post image

آموزش متریال دیزاین - استفاده از کاردویو (کارت)

تگ ها : آموزش متریال دیزاین,آموزش برنامه نویسی متریال دیزاین,استفاده از کاردویو در اندروید,استفاده از کارت ها در اندروید,ایجاد کاردویو در اندروید
آخرین ویرایش : 1395/5/27

براساس مستندات ارائه شده گوگل تعریف کارت ها به این شکل می باشد.

A card is a piece of paper with unique related data that serves as an entry point to more detailed information. For example, a card could contain a photo, text, and a link about a single subject.

 

نحوه افزودن

1- در فایل build.gradle آخرین نسخه کتابخانه cardview را اضافه کنید.

dependencies { 
 compile 'com.android.support:cardview-v7:X.X.X' // where X.X.X version
}

2- تگ یک Cardview به فایل layout.xml خود اضافه کنید.

<android.support.v7.widget.CardView 
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="200dp">

  <TextView
    android:text="Hello World!"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

</android.support.v7.widget.CardView> 

 

نحوه استایل دادن

1- در فایل styles.xml پروژه یک استایل کاستوم تعریف کنید.

<style name="MyCardViewStyle" parent="Theme.AppCompat.Light"> 
  <item name="cardCornerRadius">2dp</item>
  <item name="cardElevation">2dp</item>
  <item name="contentPaddingBottom">24dp</item>
  <item name="contentPaddingTop">24dp</item>
  <item name="contentPaddingLeft">16dp</item>
  <item name="contentPaddingRight">16dp</item>
  <item name="cardBackgroundColor">@color/indigo</item>
</style> 

2- با استفاده از ویژگی android:theme استایل جدید را به کارد ویو برنامه اعمال کنید.

<android.support.v7.widget.CardView 
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  style="@style/MyCardViewStyle"> 

 

سورس کد آموزش های متریال در گیت هاب به اشتراک گزاشته می شود.