ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

آموزش متریال دیزاین - استفاده از منوی پایین صفحه (Bottom Navigation View) post image

آموزش متریال دیزاین - استفاده از منوی پایین صفحه (Bottom Navigation View)

تگ ها : آموزش متریال دیزاین,آموزش اندروید متریال دیزاین,آموزش متریال دیزاین در اندروید,ساخت برنامه متریال با اندروید,آموزش ایجاد منوی پایین صفحه,آموزش ایجاد باتم منو,ایجاد bottomnavigationview
آخرین ویرایش : 1395/10/10

براساس مستندات ارائه شده گوگل تعریف منوی پایین صفحه ها به این شکل می باشد.

Bottom navigation bars make it easy to explore and switch between top-level views in a single tap.

 

نحوه افزودن

1- در فایل build.gradle آخرین نسخه کتابخانه appcompat را اضافه کنید.

dependencies { 
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:X.X.X' // where X.X.X version
  compile 'com.android.support:design:X.X.X'
}

2- مطمئن بشید اکتیویتی که میسازید از android.support.v7.app.AppCompatActivity مشتق شده باشد.

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
  ...
}

3- همانند کد زیر یک فایل bottom_menu.xml ایجاد کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item
    android:id="@+id/home"
    android:title="Home"
    android:icon="@drawable/ic_home_24dp"/>
  <item
    android:id="@+id/list"
    android:title="List"
    android:icon="@drawable/ic_list_24dp"/>
  <item
    android:id="@+id/favorites"
    android:title="Favorites"
    android:icon="@drawable/ic_favorite_24dp"/>
</menu>

 4- لیوت خود را بصورت زیر ویرایش کنید تا bottom navigation view به برنامه شما اضافه شود.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_bottom_nav"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context="ir.technopedia.materialdesigntutorials.BottomNavActivity">

  <FrameLayout
    android:id="@+id/frame"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1" />

  <android.support.design.widget.BottomNavigationView
    android:id="@+id/bottomNavigationView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:menu="@menu/bottom_menu" />

</LinearLayout>

 

نحوه استایل دادن

1- یک فایل bottom_nav_item_bg.xml در فولدر drawable پروژه ایجاد کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:color="@color/material_grey_100" android:drawable="@color/material_grey_100" android:state_checked="false" />
  <item android:color="@color/material_grey_200" android:drawable="@color/material_grey_200" />
</selector>

 2- یک فایل bottom_nav_item_tint.xml در فولدر drawable پروژه ایجاد کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:color="@color/material_grey_700" android:drawable="@color/material_grey_700" android:state_checked="false" />
  <item android:color="@color/material_teal_500" android:drawable="@color/material_teal_500" />
</selector>

3- در فایل styles.xml استایل زیر را اضافه کنید.

<style name="BottomNavigation">
    <item name="android:background">@color/material_grey_200</item>
    <item name="itemBackground">@drawable/bottom_nav_item_bg</item>
    <item name="itemIconTint">@drawable/bottom_nav_item_tint</item>
    <item name="itemTextColor">@color/material_grey_700</item>
    <item name="paddingStart">8dp</item>
    <item name="paddingEnd">8dp</item>
  </style>

4- تگ bottom navigation view را در فایل لیوت بصورت زیر ویرایش کنید.

<android.support.design.widget.BottomNavigationView
    android:id="@+id/bottomNavigationView"
    style="@style/BottomNavigation"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:menu="@menu/bottom_menu" />

 

نحوه کار با گزینه ها

بصورت زیر می توانید برای Bottom NavigationView اشاره گر تعریف کرده و لیسنتر ست کرد.

BottomNavigationView bottomNavigationView = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottomNavigationView);

    bottomNavigationView.setOnNavigationItemSelectedListener(new BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() {
      @Override
      public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        if (item.getItemId() == R.id.favorites) {
          Toast.makeText(getBaseContext(), "Favorites pressed!", Toast.LENGTH_LONG).show();
          return true;
        } else if (item.getItemId() == R.id.list) {
          Toast.makeText(getBaseContext(), "List pressed!", Toast.LENGTH_LONG).show();
          return true;
        } else if (item.getItemId() == R.id.home) {
          Toast.makeText(getBaseContext(), "Home pressed!", Toast.LENGTH_LONG).show();
          return true;
        }
        return false;
      }
    });

 

 

سورس کد آموزش های متریال در گیت هاب به اشتراک گزاشته می شود.