ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

ایجاد دکمه های فلت سایه دار در اندروید با کتابخانه Live Button


ایجاد دکمه های فلت سایه دار در اندروید با کتابخانه Live Button library image


برای پیاده سازی طرح های جذاب بعضا نیازمندیم تا از طراحی های استاندارد یک پلتفرم خارج شویم.مثلا طراحی پلتفرم فعلی اندروید متریال دیزاین می باشد ولی بعضا دیده می شود طراحی بعضی برنامه ها بر سبک فلت یا طرح های دیگر می باشد.کتابخانه ها و تکنیک های مختلفی برای پیاده سازی طراحی فلت در اندروید موجود می باشد. با استفاده از این کتابخانه می توانید طراحی های دکمه های فلت را بسیار ساده تر و سریعتر انجام بدهید.

این کتابخانه برای برنامه های ساخته شده با SDK 9 به بالا کاربرد دارد.