ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

ایجاد عکس های دایره ای شکل با CircleImageView


ایجاد عکس های دایره ای شکل با CircleImageView library image


در طراحی و پیاده سازی برنامه های اندرویدی مخصوصا در سبک های مدرن مانند متریال نیازمند ایجاد عکس های دایره ای شکل می شویم. با استفاده از این کتابخانه زمان طراحی کد را به حداقل مقدار ممکن برسانید.

این کتابخانه با اس دی کا 9 به بالا سازگار می باشد.