ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

ایجاد برچسب مثلثی در اندروید با کتابخانه TriangleLabelView


ایجاد برچسب مثلثی در اندروید با کتابخانه TriangleLabelView library image


در طراحی بعضی برنامه ها نیازمند استفاده از برچسب ها با طرح های خاصی هستیم. با این کتابخانه هم می توانیم نوع مثلثی این برچسب ها را پیاده سازی کنیم.

این کتابخانه با sdk 10 به بالا سازگار می باشد.