ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

صفحه درباره ما برنامه اندرویدی با android about page


صفحه درباره ما برنامه اندرویدی با android about page library image


طراحی صفحات درباره ما برای برنامه های اندرویدی برای مشتریان یا موضوعات مختلف دوباره کاری های زیادی دارد و کاری زمان گیر میباشد(هرچند کم).با استفاده از این کتابخانه زمان طراحی صفحات به صفر می رسد و به راحتی تمامی آدرس های اینترنتی خود توضیحات و آیکون برنامه را در این صفحه جایگزین خواهید کرد.

این کتابخانه سازگار با اندروید 2.3 به بالا می باشد و صفحات راست چین نیز پشتیبانی می کند.